Winterregel Plaatsen van de bal is verlengd

01-05-2024 20:45
De hieronder genoemde winterregel mocht in beginsel slechts gelden tot 1 mei. Gelet op de huidige conditie van de baan heeft de NGF toestemming gegeven om de termijn op te rekken tot uiterlijk 16 mei 2024. Deze winterregel blijft dus nog van kracht.
Als echter de conditie van de baan voor 16 mei zodanig verbetert dat deze winterregel niet meer nodig is, dan zal deze regel eerder ingetrokken moeten worden. Houdt daarom a.u.b. de site in de gaten.
De winterregel "plaatsen" houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen, echter alleen op de fairway, niét in de rough. Oprekken van de door de NGF opgestelde winterregel is niet geoorloofd. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:
"Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler dient de bal te merken voordat hij wordt opgenomen (referentiepunt). De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van het referentiepunt, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. 
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager."
Als er op onze golfbaan toch nog een pad is dat door de rough loopt en kort gemaaid is op fairwayhoogte of lager, dan mag op dat deel de winterregel ook toegepast worden.
Overtreding van de plaatselijke regel: de algemene straf (2 strafslagen bij strokeplay of verlies van de hole bij matchplay)
Er zijn nogal wat golfers die denken dat met de winterregel ook in de rough geplaatst mag worden. Nogmaals, dat is dus niet het geval.
Als een bal in de rough is ingebed in zijn eigen pichtmark, dan kan de regel “ingebedde bal” toegepast worden. Zie regel 16.3 van de Spelerseditie van de Golfregels, geldig vanaf januari 2019.
Overigens kan de regel met betrekking tot abnormale baanomstandigheden, zoals “tijdelijk water”, ook soelaas bieden. Zie regel 16.1.
De Regelcommissie,
30 april 2024
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN