Uitgesteld onderhoud baan

06-06-2024 19:55
Vorig jaar zouden diverse extra onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden door ons onderhoudsbedrijf. Dit onderhoud zou plaatsvinden in het najaar van 2023. Maar helaas, door een geringe beschikbaarheid van personeel (Vos G&S onderhoudt 11 golfbanen) en een uitermate natte herfst moesten de werkzaamheden uitgesteld moesten worden totdat de grond in het voorjaar droog genoeg zou zijn. En ook dat duurde nog even…
De volgende klussen gaan we vanaf maandag a.s. aanpakken:

Natte tees en oploop hole 3
Zoals bekend zijn de witte en gele tee veelal nat. Ook de oploop is al bij een beetje regen een modderige boel. Nadelig is dat deze afslag wordt omringd door bomen, waardoor er weinig droging “aan de wind” plaatsvindt.
Er zal nu een extra drainage worden aangebracht die (onder het pad door) direct afwatert op de sloot. Meer naar de voorkant wordt extra drainage aangebracht die afwatert op de vijver. Daarnaast wordt de natte “kuil” in het midden van de fairway geschudfreest en extra bezand.

Witte en gele tee hole 14
De witte en gele tee liggen verkeerd ten opzichte van de green en de bomen aan de linkerzijde. Bovendien zijn ze erg groot in oppervlakte. De tee’s worden aangepast en enigszins verlegd. Tegelijkertijd wordt gehoor gegeven aan de wens om een extra pad aan te leggen vanaf de brug van hole 15 naar de oploop van hole 16, zodat in nattere tijden de handicarts en buggies niet steeds over het laag gelegen natte gras naar de green van hole 15 gesleept hoeven te worden.

Schudfrezen in het najaar
Schudfrezen gebeurt met een machine die de grond tot max. 30 cm. los maakt om de afwatering te verbeteren. Omdat grond altijd weer inklinkt zal dat van tijd tot tijd herhaald moeten worden. Schudfrezen kan het beste gebeuren in een droge periode aan het einde van het seizoen. Zoals eerder vermeld laten we dit gepaard gaan met extra bezanding van de vochtige stukken gedurende het seizoen. Dat gaat gebeuren op de volgende plaatsen:
De bekende natte bocht van hole 2 is een blijvend punt van aandacht. Een storende vaste grondlaag zit een goede afwatering voortdurend in de weg. Door schudfrezen kunnen we dit tot heden redelijk in de hand houden. Verder zal op deze manier ook de natte “kuil” in het midden van de fairway van hole 3 en het natte deel van hole 4 worden behandeld.
Uiteraard kunnen we niet voorkomen dat deze werkzaamheden enige overlast zullen geven.
Door de verschillende werkzaamheden zoveel mogelijk in tijd te combineren hebben we de extra kosten echter wel aanzienlijk kunnen beperken. Momenteel proberen we in overleg met Vos G&S e.e.a. in een zo gunstig mogelijke periode te realiseren en uiteraard de baan zoveel mogelijk qualifying te houden. Wordt vervolgd..

De baancommissie 
 

 
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN