Over de baan....

28-06-2024 11:06
Extra klussen in voorbereiding!

We hebben eerder al een opsomming gegeven van extra onderhoudsklussen, maar uiteraard blijven nog steeds enkele reparatie en onderhoudspunten over.
De volgende zaken zijn momenteel in uitvoering danwel voorbereiding:
  • De witte en gele tees van de holes 10 en 7 worden afgevlakt en verbeterd.
  • De geleidelijk afkalving van de oever bij hole 7 maakt de fairway aldaar langzaam maar zeker steeds smaller. In het verleden schijnt er een waterkering geweest te zijn, maar die is inmiddels geheel verdwenen. Vos G&S bekijkt momenteel de diverse opties om verder afkalving tegen te gaan.
  • Zoals u gemerkt zal hebben staat de putting green aan de kant van het clubhuis bij een flinke regenbui onder water. Zo ook de directe omgeving van dat deel. Het blijkt dat op dat stuk van de green, noch in de directe omgeving drainage is aangelegd.
  • Met Vos G&S is afgesproken dit binnenkort alsnog de benodigde drainage aan te brengen.
  • De hekken van de driving range en zo ook het net aan de straatzijde zijn al enige tijd toe aan vervanging. We zijn bezig met het inventariseren van de wensen en mogelijkheden (rekening houdend met maaimachines en robots) en het inventariseren van mogelijke leveranciers.
  • Van het bruggetje bij hole 15 hebben enkele planken het begeven. E.e.a. is provisorisch gerepareerd. Nadere inspectie is in gang gezet en moet uitwijzen of we kunnen volstaan met vervanging van enkele planken op het brugdek of dat er meer moet gebeuren. 
E.e.a. zal zoals het nu lijkt geen gevolgen hebben voor de qualifying status van de baan, maar we houden u uiteraard op de hoogte.

 
De baancommissie
 
Meer nieuws

ONZE SPONSOREN