Commissie Marketing & Communicatie

Commissie MarCom, wie zijn wij

Graag stellen wij, de Marketing & Communicatie commissie, kortweg MarCom, ons aan jullie voor.

Wij zijn Lida Wittebrood (voorzitter), Diana Michiels en Ria Doornbosch.

Wat doen wij als commissie?

De naam van onze commissie zegt het eigenlijk al, wij zetten ons in voor het verbeteren van de marketing & communicatie zowel binnen onze prachtige club als extern. Dat betekent onder andere dat we met het gebruik van degelijke communicatie en marketing niet alleen onze huidige leden willen behouden, maar ook inzetten op het aantrekken van nieuwe leden. Wij zien het als een uitdaging om onze club nóg beter op de kaart te zetten. En daar hebben wij jullie, leden van onze golfclub, bestuurs- en commissieleden, hard bij nodig.

Via de website en nieuwsbrieven willen wij onze leden graag op de hoogte houden van alle ins en outs van de club en daar hebben wij ook de inbreng van de leden, het bestuur en de commissies voor nodig. Denk aan aankondigingen voor speciale wedstrijden en de verslagen daarvan, trainingen, regelavonden en al het nieuws en anekdotes in en rond onze baan.

Doelstellingen 2021
2020 was een zeer bewogen jaar. Als golfclub zijn er daarentegen nog nooit zoveel nieuwe leden bijgekomen als in 2020.
Een uitdaging om het iedereen naar de zin te maken maar absoluut niet onmogelijk. Voor de MarCom commissie is de focus enigszins veranderd van het werven van nieuwe leden naar een grotere focus op ledenbehoud.
De volgende focus is afgesproken voor het komende jaar.

1. Organiseren en bedenken van acties om onze baan en vereniging op een positieve manier onder de aandacht te brengen.
2. Het blijven boeien en binden van onze bestaande leden.
3. Het werven van nieuwe leden.
4. Optimaal gebruik van de diverse media en het verbeteren van de communicatie

De MarCom commissie heeft onder andere de volgende concrete plannen om bovengenoemde punten aan te pakken.

  • Instellen van buddy’s
  • Nieuwe leden introduceren binnen de vereniging
  • Ondersteunen van het bestuur in het werven van vrijwilligers
  • Starters rondes invoeren zonder wedstrijdelement met als doel meer kennismaken met andere leden
  • Wedstrijd organiseren voor buddy’s samen met starters
  • Ondersteunen van de werkgroep hole 19 door o.a. activiteiten van deze werkgroep te promoten
  • Ondersteunen bij het werven van leden voor de “ Club van Honderd”
  • 'Demo'-middagen voor nieuwe leden organiseren

ONZE SPONSOREN