Commissie Marketing & Communicatie

Commissie MarCom, wie zijn wij

Graag stellen wij, de Marketing & Communicatie commissie, kortweg MarCom, ons aan jullie voor.

Wij zijn Lida Wittebrood (voorzitter), Jan Heidstra (linking pin naar het bestuur), Léon Lijzenga, Vincent Walstra en Diana Michiels.

Wat doen wij als commissie?

De naam van onze commissie zegt het eigenlijk al, wij zetten ons in voor het verbeteren van de marketing & communicatie zowel binnen onze prachtige club als extern. Dat betekent onder andere dat we met het gebruik van degelijke communicatie en marketing niet alleen onze huidige leden willen behouden, maar ook inzetten op het aantrekken van nieuwe leden. Wij zien het als een uitdaging om onze club nóg beter op de kaart te zetten. En daar hebben wij jullie, leden van onze golfclub, bestuurs- en commissieleden, hard bij nodig.

Via de website en nieuwsbrieven willen wij onze leden graag op de hoogte houden van alle ins en outs van de club en daar hebben wij ook de inbreng van de leden, het bestuur en de commissies voor nodig. Denk aan aankondigingen voor speciale wedstrijden en de verslagen daarvan, trainingen, regelavonden en al het nieuws en anekdotes in en rond onze baan.

Doelstellingen

We hebben onszelf voor het seizoen 2020 de volgende doelen gesteld:

1.    Het realiseren van een doelmatige communicatiestructuur

2.    Het instellen van een redactiecommissie

3.    Het beter benutten van diverse sociale media als website, Instagram etc.

4.    Het leveren van bijdragen/ideeën voor :

·       het werven van nieuwe leden, o.m. door acties met goede opvolging

·       het behouden van leden door leuke/gewenste acties te bedenken en uit te voeren

·       door meer activiteiten te bedenken en/of te organiseren en daarmee in te zetten op een hogere horeca omzet


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN