Plaatselijke regels

 • De laterale waterhindernissen die grenzen aan de buitenkant van de baan strekken zich tot in het oneindige
 • Dropping zone: Indien de bal in de laterale waterhindernis van hole 2, hole 4, hole 12 of hole 16 ligt én de bal heeft de grens van de waterhindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met witte kop, dan mag de speler:  1. Handelen volgens Regel 26-1 of 2. met één strafslag, een bal droppen in de dropping zone. 
 • Indien er sprake is van belemmering (Regel 25-1a) door Grond in Bewerking (GUR), aangegeven door blauwe palen of lijnen, is de speler verplicht die
  belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
 • Bescherming jonge bomen: In geval van belemmering (Regel 24-2a) door een aangepaalde boom is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens
  Regel 24-2b.
 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels en mogen worden verwijderd (Regel 24-1)
 • Ganzenpoep mag worden beschouwd als GUR of los natuurlijk voorwerp. Wordt de ganzenpoep als GUR beschouwd, dan mag de belemmering (Regel 25-1a)
  worden ontweken (Regel 25-1b).
 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)
  Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, of een van beide caddies of
  uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
  Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de
  zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet
  worden teruggeplaatst.
 • Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om
  ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze),
  overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze
  informatie vóór de ronde verkregen is.
  Straf voor overtreding: Bij de eerste overtreding: Matchplay: Verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen. Bij volgende overtreding – Diskwalificatie
 • Algemeen: straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Bij Matchplay: Verlies van de hole; Bij Strokeplay: 2 slagen.

Veiligheid: Op hole 17 niet afslaan als er een trein nadert of passeert.
 

Word nu lid en bespaar maar liefst € 740,- met het All-In-One actiepakket voor startende golfers!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN