Plaatselijke regels


 
 • De rode hindernissen die grenzen aan de buitenkant van de baan zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich tot in het oneindige.
 • Buiten de baan/out-of-bounds wordt aangegeven door witte palen.
 • Gur wordt aangegeven door blauwe palen.
 • Dropzone: Indien de bal in de hindernis van hole 2, 4, 12 of 16 ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis en de bal heeft de grens van de hindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met witte kop, dan mag de speler met bijtelling van één strafslag:
  a. ontwijken volgens Regel 17-1, of
  b. als extra mogelijkheid de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dropzone, als bedoeld in Regel 14.3, aangegeven door een paal met het bordje DZ.  Droppen binnen één stoklengte rondom de paal maar niet dichter bij de hole.
 • Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Als sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Dierlijke uitwerpselen mogen naar keuze van de speler worden beschouwd als
  a. GUR waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1 of
  b. een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1.
 • Als een speler niet weet of zijn bal ligt in een hindernis gemarkeerd door rode of gele palen met zwarte kop (op hole 2, 4 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14), dan mag de speler: 
  a. een provisionele bal spelen en daarmee een van de ontwijkopties toepassen zoals vermeld in Regel 17 of 
  b. gebruik maken van de dropzone indien die beschikbaar is voor deze hindernis.
  Wordt de oorspronkelijke bal buiten de hindernis gevonden, dan vervalt de provisionele bal.
  Wordt de oorspronkelijke bal in de hindernis gevonden, dan mag de speler kiezen: verder gaan met de oorspronkelijke bal of met de provisionele bal.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf.

 

VEILIGHEID: Op hole 17 niet afslaan als er een trein nadert of passeert.

 

ONZE SPONSOREN