Plaatselijke regels

• De rode hindernissen die grenzen aan de buitenkant van de baan zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich tot in het oneindige.
• Droppingzone: Indien de bal in de hindernis van hole 2, 4, 12 of 16 ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis en de bal heeft de grens van de hindernis het laatst gekruist op een punt tussen de rode palen met witte kop, dan mag de speler, met bijtelling van één strafslag:
 a. ontwijken volgens Regel 17-1, of
 b. als extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de  droppingzone, aangegeven door een paal met het bordje DZ. Droppen binnen één stoklengte rondom de paal. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in regel 14.3
• Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (R 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. • Ganzenpoep mag naar keuze van de speler worden behandeld als:
 a. GUR waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1 of
 b. een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens regel 15.1
• Als een speler niet weet of zijn bal ligt in een hindernis gemarkeerd door rode of gele palen met zwarte kop (op hole 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14), dan mag speler een provisionele bal spelen en daarmee één van de volgende ontwijkopties toepassen:
 a. slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis of
 b. de droppingzone die beschikbaar is voor deze hindernis.
Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf.
 
VEILIGHEID: Op hole 17 niet afslaan als er een trein nadert of passeert

 

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET  
OOK VOOR (VRIJE) GOLFERS IS ER DEZE ZOMER EEN HEEL INTERESSANTE AANBIEDING 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN