Vogel nieuws

25-11-2021 19:56
Nestkastjes en andere broedpogingen

De kastjes die overal op de golfbaan hangen zijn geïnventariseerd en schoongemaakt. Voornamelijk koolmezen, pimpelmezen en spreeuwen gebruiken deze kastjes om te broeden. Dat is ook de bedoeling, de kastjes zijn er voor de vogels en de golfers: spreeuwen eten graag emelten die voor beschadiging van de fairway kunnen zorgen en mezen zijn de beste natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups.
Als bijvangst levert het mij voldoende ballen op !!
De scholeksterbakjes hebben in vier broedpogingen drie vliegvlugge jongen opgeleverd en een aantal jonge eenden op hole 11. Ook  de (nieuwe) korf bij het pomphokje heeft een succesvolle broedpoging opgeleverd. Torenvalken hebben niet gebroed, de ooievaar wel, helaas zijn er geen jongen uitgekomen.  De buizerd op hole 17 heeft wel jongen voortgebracht, en minimaal 2 spechten (grote bonte) hebben succesvol gebroed.
 
Marten, GEO-cie

    


Komt de Pestvogel?
 
Vorig jaar is er een groepje Pestvogels neergestreken in de besdragende struiken langs het spoor bij de Van Loonstraat in Leeuwarden. Deze prachtige vogels komen uit Scandinavië en zelfs uit de taiga in Rusland. Op de vlucht voor de koude winter strijken ze soms hier neer. Ze zijn gek op de besjes van o.a. de Gelderse roos. Deze struiken hebben wij her en der op de baan. De foto van de besjes is genomen bij hole 18, rechts van fairway voor de bosrand. De vogel heeft zijn naam gekregen in de tijd van de pest-epidemieen. Men verdacht de opvallende vogel van dit onheil. Fake news dus.
 
Corrie, GEO-cie

  
 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN