Golfregels

08-05-2022 17:51
Op het randje
"Soms blijft je bal op het randje van de hole liggen. Kan ik dan een tijdje wachten totdat-ie er invalt?"
Soms heb je zo’n supe slag: een moeilijke lange putt of perfecte chip waarbij de bal langzaam richting hole rolt en… blijft steken op het randje. Heel frustrerend. Wat kun je doen? Er is een speciale regel voor. Nádat je naar de hole bent gelopen, mag je tien seconden wachten om te kijken of de bal alsnog vanzelf in de hole valt. Als dat gebeurt, heb je gewoon uitgeholed met die laatste slag. Als de bal ná tien seconden in de hole valt, heb je uitgeholed maar moet je wel een strafslag bij je score optellen. Als de bal niet in de hole valt, moet je gewoon nog een keer putten.
Zie regel 13.3
 
 
Droppen
"Je mag volgens de regels droppen. Maar je dropt op een foute manier. Je medespeler wijst je hierop. Wat moet je doen?"
Er zijn veel situaties in golf waarbij je je bal moet droppen. Bijvoorbeeld bij het ontwijken van een konijnenhol, als je je bal onspeelbaar verklaart of als je je bal in een hindernis hebt geslagen. Droppen moet op de juiste manier gebeuren. De speler moet de bal vanaf kniehoogte laten vallen. Als je dropt vanaf een andere hoogte (schouderhoogte bijvoorbeeld) dan moet je opnieuw op de juiste manier droppen, zonder strafslag. Als je deze fout niet herstelt voordat je slaat, kost het je een strafslag. Droppen gebeurt altijd door de speler zelf.
Zie regel 14.3b


 
 
Verkeerde plaats op de green
"Je bal ligt op de green en je medespeler vraagt of je je marker een putterkoplengte wil verplaatsen omdat deze in de weg ligt. Je vergeet de marker terug te plaatsen en speelt de bal van de verkeerde plaats. Hoeveel strafslagen krijg je?"

Het spelen van de verkeerde plaats kan gebeuren als je een bal slaat die is bewogen of opgenomen en niet op de juiste plaats is teruggelegd (zoals in de vraag hierboven). Je speelt ook van de verkeerde plaats als je een bal slaat die op een deel van de baan ligt waar geen slag mag worden gedaan (bijvoorbeeld waar spelen uit de GUR is verboden). Of als je bal op een verkeerde plaats is gedropt of geplaatst. 

Als je van de verkeerde plaats hebt gespeeld, krijg je twee strafslagen. En je moet de hole met die bal verder spelen. Maar als je van een verkeerde plaats hebt gespeeld en je hebt daar onterecht veel voordeel van, dan moet je naast dat je twee strafslagen krijgt, ook je fout herstellen. Je moet slaan van de plek waar je eigenlijk vandaan had moeten spelen. De slagen met de verkeerde bal vervallen. De fout moet je herstellen voordat je van de volgende hole hebt afgeslagen. Op de achttiende is dat voordat je je scorekaart hebt ingeleverd. 

Een voorbeeld van het spelen van de verkeerde plaats met onterecht veel voordeel is het volgende. Je slaat je bal 150 meter vanaf de afslagplaats buiten de baan en je dropt je bal waar de bal over het hek is gegaan. Dit is de verkeerde plaats, want je had een nieuwe bal moeten spelen vanaf de plek waar je de laatste slag hebt gedaan. Dit scheelt dus 150 meter vandaar dat dit onterecht veel voordeel is. Het kan ook zijn dat je op de fairway dropt in plaats van in de hoge rough. Ook dat is onterecht veel voordeel en moet je de fout herstellen. 

Als je tijdens een matchplay wedstrijd van een verkeerde plaats speelt, verlies je de hole.
Zie regel 14.7
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN