NIEUWE BEREGENINGSINSTALLATIE

16-06-2022 21:55
Stap voor stap…..
 
Nog even wachten en het is zover ! Vanaf week 25 (maandag 20 juni) wordt een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe beregeningsinstallatie.
Vanaf de 20ste juni gaan we een periode tegemoet waarin wekelijks twee holes gesloten zullen zijn voor de aanleg. De grote zwarte rollen met leidingen die u vast al op de parkeerplaats heeft zien staan zullen in de weken die volgen allemaal in de grond verdwijnen. De komende weken zal daar nog het nodige extra materiaal aan worden toegevoegd in de vorm van pompen, afsluiters, sproeiers etc. etc.
Dat betekent natuurlijk wel dat we een periode tegemoet gaan waarin we “golftechnisch” wat zullen moeten inschikken. Want ook het reguliere onderhoud met het bekende maaiwerk en zo nu en dan ook weer het prikken, bezanden en doorzaaien van de verschillende spelonderdelen moet doorgaan.
Uiteindelijk allemaal “voor het goede doel”: opnieuw een stap in verbetering van onze mooie golfbaan !
En met de aanpak van dit project is het misschien ook goed om nog even achterom te kijken, want in de voorgaande jaren zijn er ook al de nodige stapjes gemaakt.
Zo is een paar jaar geleden begonnen met een flinke investering in het vernieuwen en uitbreiden van de drainage. Dat heeft zeker resultaat gehad en is onlangs aangevuld met extra afwateringsputten bij hole 18 en de oploop van de gele tee bij hole 10. Helaas blijft het een gegeven dat we een relatief “natte” baan hebben door de ondergrond en ligging (veengrond 1.70 mr. onder NAP !)
Vervolgens zijn de paden aangepakt. Op diverse plaatsen zijn ze uitgebreid en ze zijn voorzien van nieuw, beter materiaal, waardoor het onderhoud sneller en goedkoper kan plaatsvinden.
Ook de waterpartijen zijn uitgebaggerd, de bunkers zijn voorzien van nieuw zand, de oranje tee’s zijn vernieuwd c.q. verplaatst en ook de tee van hole 12 is vorig jaar in zijn geheel vernieuwd.
Extra investeringen hebben moeten plaatsvinden in het herstel van de droogteschade, ontstaan tijdens de hete zomer waarin onvoldoende konden, danwel mochten beregenen. Ook speltechnisch zijn verbeteringen aangebracht door het verlagen van de rough, het jaarlijks extra bezanden daarvan om de verzakking en nattigheid tegen te gaan en de maaibaarheid zo lang mogelijk in stand te houden en het maken van een oeverbeheerplan om spel en natuurbehoud zo optimaal mogelijk te combineren.
Kortom: er is al het nodige gebeurd en uiteraard heeft dat hier en daar een flinke deuk geslagen in de financiën voorzieningen.
De aanleg van de nieuwe beregeningsinstallatie is daarmee wel een “kers op de taart” te noemen. Een mooie, maar ook noodzakelijke, want de huidige installatie hangt nog aan een zijden draadje.
 
Is het hierna dan niets meer te wensen over ? Uiteraard wel ! Er blijven altijd wensen ter verbetering van de baan in speltechnisch opzicht en wie bij laatste ALV is geweest heeft kunnen vernemen dat er plannen c.q. wensen zijn voor verbetering van de entree van het terras, de spuitcompressor, de driving range en uitbreiding van de lockerruimtes.
Dat alles kost uiteraard geld en is ook niet in een handomdraai geregeld, maar stap voor stap komen we wel steeds verder !
 
Intussen wensen we alle spelers ondanks de komende beperkingen toch nog mooie en succesvolle speelweken toe. (en houdt u nog wel even het repareren van divot’s en pitchmarks in gedachten….?)
 
De baancommissie i.s.m. SGL, 
 
Koos den Hollander
Ed van ‘t Westende
Siard Homminga
Maarten van der Horst
Peter Slot
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN