Inschrijfgeld voor wedstrijden niet meer contant betalen maar via iDEAL

28-07-2022 09:09
Binnen afzienbare tijd introduceert de wedstrijdcommissie betalen van inschrijfgeld voor wedstrijden via iDEAL en daarmee komt het contant kunnen betalen voor wedstrijden te vervallen.
 
In dit artikel behandelen wij het waarom van de overstap van contant geld naar iDEAL, hoe het betalen van wedstrijden via iDEAL werkt, welke veranderingen het betalen via iDEAL met zich meebrengt voor het deelnemen aan wedstrijden en hoe het vervolgtraject vanaf nu eruitziet.
 
Om met dat laatste te beginnen. Voordat wij live gaan, gaan wij eerst proefdraaien met 4 wedstrijden, te weten: de Damesdag van 3 en 10 augustus en de Herendag van 4 en 11 augustus. Met de ervaring die wij dan opdoen kijken wij of er nog aanpassingen nodig zijn voor dat wij het breed uitrollen.
 
Waarom de overstap naar betalen via iDEAL?
De huidige wijze van betalen, contant op dag van wedstrijd, is niet langer houdbaar. Met de sterke teruggang van het gebruik van contant geld in het betalingsverkeer kleeft aan deze wijze van betalen van wedstrijden tegenwoordig veel nadelen:
 • Deelnemers hebben het te betalen bedrag veelal niet passend bij zich;
 • Deelnemers verwachten dat de wedstrijdleider (of anders toch wel de Horeca) wisselgeld heeft;
 • Deelnemers vragen waarom het betalen niet ‘digitaal’ kan;
 • Wedstrijdleider krijgt te maken met frustratie over het niet kunnen betalen
 
De nadelen van het contant betalen beperken zich niet alleen tot het betalen, maar raken ook de verdere verwerking van het geld:
 • Het moet geteld worden;
 • Het moet veilig bewaard worden;
 • Het moet afgestort worden bij een bank (en daarmee zijn weer kosten gemoeid).
Daarbij streeft de wedstrijdcommissie ernaar om de werkzaamheden voor de wedstrijdleider te vereenvoudigen (lees te ontdoen van randzaken), zodat de rol van wedstrijdleider aantrekkelijker wordt en meer mensen die rol willen gaan vervullen. Specifiek in dit geval: kunnen wij het betalen zo organiseren dat een wedstrijdleider geen tijd meer kwijt is aan het innen en het verwerken van het inschrijfgeld en mee kan spelen met de wedstrijd.
 
De wedstrijdcommissie heeft twee mogelijke oplossingen verkend:
 1. Betalen via een pintransactie bij het afhalen van de scorekaart.
  • Deze oplossing voldoet niet want zij vraagt nog steeds dat de wedstrijdleider aanwezig moet zijn bij de uitgifte van de wedstrijdkaart om het geld te innen
 2. De functionaliteit die de leverancier van E-Golf4U biedt: betalen via iDEAL (via de payment service provider Mollie) bij het inschrijven voor een wedstrijd:
  • Deze oplossing voldoet en is hieronder verder uitgewerkt.
 Hoe werkt het betalen voor een wedstrijd via E-Golf4U en iDEAL?
 • Via de bekende weg ‘E-Golf4U’ en daarna de optie ‘Wedstrijden’ kan een speler zich inschrijven voor een wedstrijd.
 • Als deze wedstrijd is geoormerkt als een wedstrijd waarvoor het inschrijfgeld via iDEAL moet worden voldaan, zie je direct het betaalverzoek voor het verschuldigde inschrijfgeld (zie onderstaande schermprint). 
 • De ervaring leert dat op het scherm van een PC of een tablet het E-golf4U scherm volledig wordt getoond. Op een kleiner scherm van bijvoorbeeld een telefoon zal je naar rechts of naar onderen moeten scrollen.
        
 • In het groene vlak onder het kopje ‘Succes’ staat aangegeven dat de inschrijving is geslaagd, maar dat deze pas definitief is als deze volledig betaald is. Die betaling dient binnen 15 minuten afgerond te worden. Gebeurt dit niet dan vervalt de inschrijving: je bent dan niet ingeschreven voor de wedstrijd.
 • Op de ‘Kassabon’ (rechts op de pagina) staat het te betalen inschrijfgeld.
 • In het blauwe vlak (rechtsonder op de pagina) wordt onder het kopje ‘Openstaand bedrag’ wordt de boodschap uit het groene vlak herhaald.
 • Onder het blauwe vlak staat de grijze knop ‘Betaal openstaand bedrag’. Klik hier op om te betalen en dan volgen achtereenvolgend onderstaande schermen (let wel in dit geval is er gekozen om te betalen vanaf een ABN AMRO rekening. Afhankelijk van de gekozen bank kunnen de schermen verschillen)

     
 
     

    
 • Nadat iDEAL de melding heeft gegeven dat de ‘Betaling succesvol’ is en er terug kan worden gegaan c.q. wordt gegaan naar de ‘webwinkel’, verschijnt een scherm zoals hieronder. Onder aan de ‘Kassabon’ staat bij het kopje ‘Status’ dat er betaald is met een groen vinkje erachter. De inschrijving is nu definitief: je bent ingeschreven voor de wedstrijd. 
      
 
 • Als je op de tab ‘Inschrijflijst’ klikt zie je de inschrijflijst met je naam daarop (zie schermprint hieronder)
       
 
Welke veranderingen brengt het betalen via iDEAL mee voor het deelnemen aan wedstrijden?
 • Het inschrijfgeld voor een wedstrijd, die is geoormerkt als een wedstrijd waarvoor het inschrijfgeld via iDEAL moet worden voldaan, kan alleen via iDEAL worden voldaan. Het inschrijfgeld kan niet meer contant worden voldaan.
 • De inschrijving voor een wedstrijd is definitief als binnen 15 minuten de betaling via iDEAL heeft plaatsgevonden, de status betaald wordt getoond en de naam van de speler op de inschrijflijst wordt getoond
 • Als een speler zich later uitschrijft voor de wedstrijd wordt het inschrijfgeld niet teruggestort:
  • Deze regel vraagt om toelichting: iedere betaling via iDEAL (lees Mollie) kost 29 cent (excl. BTW). Een terugbetaling kost nog een keer 25 cent (excl. BTW).  Dan zou de gedachte kunnen zijn: stort het inschrijfgeld onder aftrek van de gemaakte kosten terug. Echter dan moet er een administratie gevoerd worden en dat staat haaks op het streven van de wedstrijdcommissie om de werkzaamheden voor de wedstrijdleider te vereenvoudigen. Daarom is het besluit genomen om het inschrijfgeld of een deel daarvan niet terug te betalen. 
 • Als een wedstrijd voor aanvang van de wedstrijd geheel wordt afgelast, wordt door de wedstrijdleider in overleg met de wedstrijdcommissie bepaald of er een gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld kan plaatsvinden
 • Als een speler zich inschrijft voor een wedstrijd die via iDEAL wordt betaald, gaat hij akkoord met bovenstaande uitgangspunten
 • Het Wedstrijdorganisatieboek zal met bovenstaande worden uitgebreid
 • De wedstrijden die via iDEAL worden betaald hebben geen reservelijst. Dit komt voort uit het besluit om het inschrijfgeld of een deel daarvan niet terug te betalen.
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN