Golfregels

01-12-2022 14:53

Ingebedde bal

Een ingebedde bal is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Zo'n bal mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden zonder straf. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt dat je ingebedde ballen in de rough ook mag oppakken en droppen. Als je wilt weten of die local rule op jouw baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules). Lees hier de algemene golfregel 16.3 over de ingebedde bal.

Tijdelijk water

De regel voor tijdelijk water geldt ook het hele seizoen maar na de zomer hebben we er vaker mee te maken. Als je bal in een plas ligt of je voeten staan in een plas als je moet slaan, dan mag je de bal oppakken. Bepaal het nearest point of relief en drop daar een bal binnen één stoklengte. Je mag je bal schoonmaken voordat je dropt. 
Je krijgt niet alleen een free drop bij tijdelijk water op de fairway maar ook in de rough, op de green en in een bunker. Als je tijdelijk water in een bunker ontwijkt, moet je in de bunker droppen. Buiten de bunker droppen mag ook, maar dat kost dan wel een strafslag. (Je dropt dan op een rechte lijn naar achteren, dus niet dichter bij de hole. De lijn loopt vanaf de hole door de plek van de oorspronkelijke bal in de bunker en verder naar achteren.)
Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen. Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.
Er is sprake van tijdelijk water als het water rond je schoenen omhoogkomt bij het innemen van je stand.

Wintergreens

Op steeds meer Nederlandse banen kun je vrijwel de hele winter qualifying ronden spelen. Maar als er veel wintergreens zijn (als de vlaggen vanwege vorst, dooi of regenval op wintergreens geplaatst moeten worden), dan is een baan niet qualifying. Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één wintergreen is per negen holes.
Korte putts op wintergreens worden vaak niet uitgeholed: een bal binnen een putterlengte van de hole tot de grip wordt gegeven. Dus wie op een par 3 met twee slagen binnen een putterlengte van de hole ligt, maakt een par. Dit is te beschouwen als een wintertraditie; het is geen officiële regel.
Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een 'zomergreen' die op dat moment niet gebruikt worden? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag. 

IJs, hagel en sneeuw

Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler. 
  • Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal niet beweegt. 
  • Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras.
  • Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel. 
  • Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.

Rijp en dauw

Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green. 
 
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN