De meest belangrijke veranderingen van de Golfregels m.i.v. 1 januari 2019.  

04-12-2018 17:02
Met ingang van 1 januari 2019 veranderen er golfregels. We gaan van 28 regels terug naar 19 regels. Sommige regels zijn samengevoegd.
De Regelcommissie heeft zich laten voorlichten door de NGF en zal dit de komende weken doorgeven naar de clubleden.
Op 9 en 16 januari 2019 zal de Regelcommissie een presentatie organiseren. Wij zullen dan wat dieper ingaan op de veranderingen, voorbeelden geven en vragen beantwoorden. Om te voorkomen dat we met een hele volle zaal zitten, graag wel van tevoren opgeven bij het secretariaat. Deze presentaties bevelen we iedereen aan en men is dus bij deze uitgenodigd.
Nieuwe Nederlandstalige Regelboekjes zijn nog niet beschikbaar. We hopen die eind december binnen te hebben. We bevelen ook de website Golf.nl aan (“de regels per 1 januari 2019”).
De belangrijkste 25 veranderingen gaan we ook via de nieuwsbrief gefaseerd aan jullie aanbieden en hieronder alvast een 6-tal nieuwe regels.
 

 
Allereerst een paar veranderde/ nieuwe begrippen.
 • Het begrip “door de baan” wordt “general area” of “algemeen gebied”.
 • Definitie algemeen gebied: Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve
 1. De afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole die je speelt;
 2. Alle hindernissen;
 3. Alle bunkers;
 4. De green van de hole die je speelt.
 • Met “Penalty area” of “hindernis” wordt bedoeld het gebied dat met rode en gele paaltjes (zie plaatje boven 3) zijn gemarkeerd. Dit kunnen ook gebieden zijn zonder water. Het begrip “waterhindernis” verdwijnt en wordt hindernis.
 • De bunker is een speciaal bewerkt gebied met zand (geen hindernis).
 • Dropzone: het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens de regel.
 • Referentiepunt – punt markeren vanwaar je de dropzone bepaalt.
 
 1. Zoektijd naar de bal wordt 3 minuten.
  • Oude situatie 5 minuten.
 2. Eigen bal bewogen tijdens het zoeken. Terugplaatsen, geen straf.
  • Oude situatie: 1 strafslag wanneer je je eigen bal tijdens het zoeken bewoog
 3. Identificeren: je hoeft dit niet meer te melden aan je tegenstander/marker; wel moet je je bal markeren.
  • Oude situatie: Bij het identificeren moest je dit eerst melden bij je tegenstander/marker.
 4. Ingebedde bal mag zonder straf ontweken worden in het algemeen gebied.
  • Oude situatie: de ingebedde bal mocht alleen ontweken worden op het kort gemaaide gras.                                
 
 

 
Bepalen van je referentiepunt bij de ingebedde bal: Bepaal een punt zo dicht mogelijk achter de ingebedde bal. Markeer deze. Meet met de langste club 1 clublengte naar rechts, naar links en naar achteren, niet dichter bij de hole. Drop nu de bal binnen deze halve taart.
 
 1. Meten van de dropzone. Bepaal een referentiepunt (zie ingebedde bal) en markeer deze. Gebruik de langste club uit je tas (maar niet je putter) voor het uitmeten van 1 of 2 stoklengtes.
  • Oude situatie: meten met een kortere club gaf een kleinere dropzone aan. Dat mag nu ook, maar wanneer je bal buiten die kleinere dropzone rolt en toch binnen de dropzone van je langste club blijft, is de drop geldig. Opnemen van de bal, omdat je denkt dat de bal buiten de dropzone is gekomen, levert 1 strafslag op. Gebruik dus altijd je langste club.
 
 1. Droppen op kniehoogte. De drop moet binnen de dropzone tot stilstand komen.
 
             
 
 • Oude situatie: droppen op schouderhoogte, de bal mocht 2 stoklengtes wegrollen.
 
Tot zover de eerste regels. Wordt vervolgd!!
Regel- en handicapcommissie.
Meer nieuws

Word nu lid en bespaar maar liefst € 740,- met het All-In-One actiepakket voor startende golfers!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN