Opnieuw GEO-Certificaat voor De Groene Ster

03-10-2019 10:17
Opnieuw GEO-Certificaat voor De Groene Ster.
Tijdens de vergadering van de commissievoorzitters met het Bestuur, de “stand van het gewas” van j.l. woensdagmiddag 2 oktober, overhandigde Pieter Beintema als voorzitter van de GEO-Commissie het ingelijste certificaat van de GEO-hercertificering aan de voorzitter van het Bestuur van onze vereniging Jan Geertsma. Met gepaste trots kon hij refereren aan het lovende oordeel van de GEO-auditor na diens audit op 4 juni j.l., dat onze golfclub geheel voldoet aan de normen van GEO-International Ltd. te Schotland voor wat betreft duurzaamheid en de bijbehorende milieueisen. Het aangeleverde materiaal in het format van een nieuw GEO-Informatie-Systeem geeft een goed beeld van de huidige situatie. Voor wat betreft “GEO” heeft onze golfclub de zaken naar behoren op orde. Ons nieuwe GEO-certificaat geldt tot september 2024.
Dat dit GEO-proces bij onze golfclub zo positief is verlopen is te danken aan enerzijds de adviezen en steun van het landschapsadviesbureau Buiting te Dieren en anderzijds de leden van de GEO-Cie die enorm veel werk hebben verzet om het GEO-Informatie-Systeem optimaal te benutten.
Onze golfclub is de eerste golfclub in Nederland die het proces van de GEO-certificering volgens de nieuwe, op 15 april j.l. bekend gemaakte, normen op goede wijze heeft aangeleverd. De NGF heeft toegezegd hier nader in haar informatiebulletins op terug te komen.
Pieter Beintema  (vz GEO-Cie)

Meer nieuws

LEREN GOLFEN EN ONBEPERKT SPELEN WAS NOG NOOIT ZO VOORDELIG
MET HET NIEUWE ALL-IN-ONE PAKKET. 

 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN